Kære Medlem.
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til årets generalforsamling. Den bliver afholdt søndag den 2. juni 2024 på Smålandshavet. Vi har tidligere annonceret den 9. juni, men af logistiske grunde og af hensyn til valget til Europarlamentet denne dag har vi flyttet generalforsamlingen en uge frem.