Medlemsliste & andelsbeviser

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte. Ligesom det øvrige...