Bestyrelsesmøde i marts

Se “Bestyrelsesmøder”. Her finder du referatet fra bestyrelsens møde den 13. marts. Bestyrelsen mødes næste gang den 8. maj, blandt andet for at drøfte årets generalforsamling, som indtil videre er planlagt til den 13. juni.

Parkering på egen grund

Bestyrelsen minder om foreningens ordensregler, der om parkering siger: Parkering på veje og stier er forbudt.Biler skal parkeres på egen grund og der skal kunne parkeres mindst én bil på hver grund.Hvis gæsters biler ikke kan parkeres på egen grund, må der parkeres...

Generalforsamling 2021

Bestyrelsens har planlagt næste års generalforsamling til søndag den 13. juni 2021. Som tidligere år holdes generalforsamlingen på Smålandshavet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved dagen. Forhåbentlig giver corona-situationen til den tid ikke anledning til...

Dige-arbejdsgruppe – stand by

Med henblik på at udarbejde et oplæg om en mulig dige-løsning til en generalforsamling er der etableret en dige-arbejdsgruppe.  Gruppen blev etableret på grundejerforeningens medlemsmøde tilbage i oktober 2019. Her blev en rapport om mulige dige-udfordringer blev...