Generalforsamlingen i 2023

Bestyrelsen har sat dato på næste års generalforsamling. Sæt derfor kryds i kalenderen: søndag den 11. juni 2023 – og som tidligere år afholdes generalforsamlingen på Smålandshavet.

Ændring i bestyrelsen

I midten af august døde medlem af grundejerforeningens bestyrelse Jørn Hamfeldt Petersen efter et kortere sygdomsforløb. Jørn blev bisat den 31. august. Jørn var med i bestyrelsen i en længere årrække. Her påtog han sig hverv både som kasserer og senest som tovholder...