Vær obs: Eftersyn af kloak og højtryksspuling

Tirsdag, onsdag og torsdag, altså den 16., 17. og 18. april bliver kloakledningerne i grundejerforeningens område højtryksspulet. Det sker som led i en større gennemgang og eftersyn af områdets kloak. Vi beklager det meget korte varsel. Det skyldes alene at et medlem...

Hjælp os med medlemslisten

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til kasserer Niels Pedersen – på adressen: kasserer@lundegaard4736.dk. Det gælder ved såvel ejerskifter som ændringer af privatadresser, inkl. mailadresser. Husk også at give besked om...

Sæt kryds i kalenderen den 2. juni

Kære Medlem. Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til årets generalforsamling. Den bliver afholdt søndag den 2. juni 2024 på Smålandshavet. Vi har tidligere annonceret den 9. juni, men af logistiske grunde og af hensyn til valget til Europarlamentet denne dag...