Bestyrelsesmødet i maj

Referat fra bestyrelsens møde den 20. maj er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Mødet handlede i høj grad om at forberede årets generalforsamling i juni måned. Referatet findes under fanen: “Bestyrelsesmøder”.

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling 2023 afholdes den 11. juni. Indkaldelsen er nu udsendt pr. mail til foreningens medlemmer. Sammen med indkaldelsen er vedhæftet bestyrelsens skriftlige beretning og regnskab for 2022. Alt materialet findes også her på hjemmesiden under...