Referat fra bestyrelsesmøde i oktober

Du finder referater fra bestyrelsens møder under fanen: Bestyrelsesmøder. Det gælder også det seneste møde afholdt den 9. oktober 2022.

Generalforsamlingen i 2023

Bestyrelsen har sat dato på næste års generalforsamling. Sæt derfor kryds i kalenderen: søndag den 11. juni 2023 - og som tidligere år afholdes generalforsamlingen på Smålandshavet.

Ændring i bestyrelsen

I midten af august døde medlem af grundejerforeningens bestyrelse Jørn Hamfeldt Petersen efter et kortere sygdomsforløb. Jørn blev bisat den 31. august. Jørn var med i bestyrelsen i en længere årrække. Her påtog han sig hverv både som kasserer og senest som tovholder...

Ændringer til medlemslisten / nye medlemmer

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ny medlemmer kommer til og et ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte....