Bestyrelsesmøder forår 2022

Referat fra bestyrelsens møde den 26. marts er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Bestyrelsen mødes næste gang den 8. maj og vil her forberede generalforsamlingen den 12. juni.

Medlemsliste & andelsbeviser

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte. Ligesom det øvrige...

Generalforsamling 2022

Kære medlemSæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års generalforsamling. Den afholdes søndag den 12. juni, fra kl. 10.00 på Smålandshavet.