Grundejerforeningen Lundegård

Et dejligt sommerhusområde, Vesterhave, 4736 Karrebæksminde
Informationer og nyheder til medlemmer & andre interesserede

Renovering af kloakledning

NK-forsyning har oplyser, at de renoverer den afskærende kloakledning, der går fra Lundegårdsvej over hestefolde og markarealer til Vesterhavevej. Arbejdet forventes gennemført i løbet af ugerne 30 - 33. Renoveringen udføres som en strømpeforing – det vil sige en...

Konstituerende bestyrelsesmøde

Referatet fra den nyvalgte bestyrelses konstituerende møde er nu tilgængeligt på hjemmesiden.Mødet blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Næste bestyrelsesmøde holdes den 31. juli.

Referat fra årets generalforsamling

Referatet fra grundejerforeningens velbesøgte generalforsamling den 13 juni er nu tilgængelig på hjemmesiden.Det findes sammen med det øvrige mødemateriale under "Generalforsamlinger".

Parkering på egen grund

Bestyrelsen minder om foreningens ordensregler, der om parkering siger: Parkering på veje og stier er forbudt.Biler skal parkeres på egen grund og der skal kunne parkeres mindst én bil på hver grund.Hvis gæsters biler ikke kan parkeres på egen grund, må der parkeres...