Generalforsamlingen til næste år – 2023

Bestyrelsen har sat dato på næste års generalforsamling. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen: søndag den 11. juni 2023 - og som tidligere år afholdes generalforsamlingen på Smålandshavet.

Ændring i bestyrelsen

I midten af august døde medlem af grundejerforeningens bestyrelse Jørn Hamfeldt Petersen efter et kortere sygdomsforløb. Jørn blev bisat den 31. august. Jørn var med i bestyrelsen i en længere årrække. Her påtog han sig hverv både som kasserer og senest som tovholder...

Referat fra bestyrelsesmøde i august

Nu kan referatet fra bestyrelsens møde den 14. august ses her på hjemmesiden. Se under fanen "Bestyrelsesmøder".

Generalforsamling 2022 – referatet er nu på hjemmesiden

Nu kan du finde referatet fra årets generalforsamling her på hjemmesiden. Se under "Generalforsamlinger". Her finder du også andet materiale til generalforsamlingen. Krydsende sommerferier har forsinket offentliggørelsen af referatet. Det beklager vi.

Ændringer til medlemslisten / nye medlemmer

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ny medlemmer kommer til og et ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte....