Godt nytår, Sct. Hans og foreløbig ejendomsvurdering

Kære medlemmer Lad mig starte med de bedste ønsker om et godt nytår - og give et par nyheder om det kommende år. Generalforsamlingen bliver den 2. juni. Bestyrelsen har besluttet at prøve at genoptage traditionen med bål til Sct. Hans, den 23. juni. I den forbindelse...

Hjælp os med medlemslisten

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til kasserer Niels Pedersen - på adressen: kasserer@lundegaard4736.dk. Det gælder ved såvel ejerskifter som ændringer af privatadresser, inkl. mailadresser. Husk også at give besked om familie-overdragelser....

Sæt kryds i kalenderen den 2. juni

Kære Medlem. Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til årets generalforsamling. Den bliver afholdt søndag den 2. juni 2024 på Smålandshavet. Vi har tidligere annonceret den 9. juni, men af logistiske grunde og af hensyn til valget til Europarlamentet denne dag...

Bestyrelsesmøde i december

På hjemmesiden kan du nu finde referatet fra bestyrelsens møde i december. Se under fanen " Bestyrelsesmøder".