Grundejerforeningen Lundegård

Et dejligt sommerhusområde, Vesterhave, 4736 Karrebæksminde
Informationer og nyheder til medlemmer & andre interesserede

Parkering på egen grund / Gæsteparkering?

På mødet i november 2020 drøftede bestyrelsen gæsteparkering og parkering på egen grund. Bestyrelsen besluttede at undersøge om der kan etableres et antal gæsteparkeringspladser på området. Bestyrelsen noterede dog samtidig, at foreningens nuværende ordensregler klart...

Generalforsamling 2021

Bestyrelsens har planlagt næste års generalforsamling til søndag den 13. juni 2021. Som tidligere år holdes generalforsamlingen på Smålandshavet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved dagen. Forhåbentlig giver corona-situationen til den tid ikke anledning til...

Bestyrelsesmøde i november

Referatet fra bestyrelsens møde den 7. november er nu tilgængeligt på hjemmesiden.Se under "Bestyrelsesmøder".

Generalforsamlingen 2020

Referatet fra årets generalforsamling, der blev afholdt den 16. august, er nu tilgængeligt her på hjemmesiden. Sammen med referatet finder du også mødematerialet. Det er måske særligt interessant, hvis du ikke havde mulighed for at deltage.

Dige-arbejdsgruppe – opdateret

Med henblik på at udarbejde et oplæg om en mulig dige-løsning til en generalforsamling er der etableret en dige-arbejdsgruppe.  Gruppen består af Hans Henrik Knudsen (formand), Jørn Hamfeldt (kasserer), Niels Petersen (Klinten 10), Henrik Kofoed-Hansen (Sandstien 14),...