Bestyrelsesmøder

Så kan du finde referater fra bestyrelsens møde i april og maj måned på hjemmesiden. De findes som andre referater under fanen “bestyrelsesmøder”

Sct. Hans bål i år

Gode folk i bestyrelsen og udenfor har i år påtaget sig at genoptage bål- og sangtraditionen til Sct. Hans, den 23. juni. Det betyder at det frem til den 15. juni vil være muligt at aflevere, grene, buske og andet haveaffald på bålpladsen på strandengen. Velkommen...

Generalforsamling 2. juni / opdateret

Så er indkaldelsen til årets generalforsamling udsendt til foreningens medlemmer. Bestyrelsen håber at mange vil møde frem søndag den 2. juni og deltage i årets store fælles møde.Du finder mødeindkaldelse, den skriftlige beretning og regnskabet for 2023 her på...