Kære medlemmer

Lad mig starte med de bedste ønsker om et godt nytår – og give et par nyheder om det kommende år.
Generalforsamlingen bliver den 2. juni. Bestyrelsen har besluttet at prøve at genoptage traditionen med bål til Sct. Hans, den 23. juni. I den forbindelse bliver der mulighed for at levere afklip fra hække og buske i perioden fra den 15. maj til 15. juni på den afmærkede plads.
Samtidig kan jeg oplyse at vi har modtaget en foreløbig ejendomsvurdering på grunden som vores forening er ejer af. Den foreløbige vurdering ser til at give en gevaldig stigning fra ca. 16,3 millioner kroner til 206,8 millioner kroner, dog således at der betales grundskyld af 165.478.400 kr. Vi er i dialog med de nærmeste foreninger om vurderingerne. Naboforeningerne ser også ser ud til at have fået foreløbige og markant forhøjede vurderinger, men dog på et lidt lavt niveau end vi/GF Lundegård har.
Godt nytår! Benny Agergaard