Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til kasserer Niels Pedersen – på adressen: kasserer@lundegaard4736.dk. Det gælder ved såvel ejerskifter som ændringer af privatadresser, inkl. mailadresser.

Husk også at give besked om familie-overdragelser. Se mere under “Praktik/ejerskifte” om dokumentation.