Hjælp os med medlemslisten

Kære medlemmer Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til kasserer Niels Pedersen – på adressen: kasserer@lundegaard4736.dk. Det gælder ved såvel ejerskifter som ændringer af privatadresser, inkl. mailadresser. Husk også at give besked om...

Sæt kryds i kalenderen den 2. juni

Kære Medlem. Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til årets generalforsamling. Den bliver afholdt søndag den 2. juni 2024 på Smålandshavet. Vi har tidligere annonceret den 9. juni, men af logistiske grunde og af hensyn til valget til Europarlamentet denne dag...