Medlemslisten / nye medlemmer

Kære medlemmer Alle ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ny medlemmer kommer til og ejerskiftet er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Husk også at give besked om...