Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lundegård

Denne information handler om at der kommer ny affaldsordning i vores sommerhusområde i løbet af november måned. Ganske enkelt sagt: så snart skal vi gå vi fra affaldssække til beholdere.

Den nye ordning træder i kraft i løbet af november når de nye beholdere er leveret. Beholder til mad- og restaffald leveres i start november og levering forventes udført inden for 2-3 uger. Sidste tømning af sække sker efter levering af beholdere.

Du kan finde yderligere informationer om den nye ordning i dette informationsmateriale.

Vil du i øvrigt vide mere kan jeg anbefale NK-affalds hjemmeside: Genbrugspladser, sorteringsguide og regler – Næstved Affald (naestved-affald.dk).