Så er der nyt om vejprojektets 2. fase. Entreprenøren har meddelt at de forventer den sidste del af grusbelægningerne etableret på de resterende vejstrækninger i løbet af uge 39/40, med start onsdag den 27. september. Næstved forsyning følger herefter i forhold til at hæve egne kloakdæksler.
I følge meldingen fra entreprenøren skulle det hele tiden være muligt at komme at komme med bil til og fra egen grund i området. Der tages som ved første runde forbehold for meget dårligt vejr. Det kan forlænge, eventuelt udsætte projektet.
Der kommer senere særlig tidsplan for bakken på Mejsesvinget.