Kære medlemmer Fremover skal alle ændringer til foreningens medlemsliste sendes til kasserer Niels Pedersen. De skal sendes på adressen: kasserer@lundegaard4736.dk. Det gælder både ejerskifter, eventuelle adresseændringer og ændringer af mailadresser.

Husk også at give besked om familie-overdragelser. Se mere under “Praktik/ejerskifte” om dokumentation.