Årets generalforsamling 2023 afholdes den 11. juni. Indkaldelsen er nu udsendt pr. mail til foreningens medlemmer. Sammen med indkaldelsen er vedhæftet bestyrelsens skriftlige beretning og regnskab for 2022. Alt materialet findes også her på hjemmesiden under “Generalforsamlinger”.
Vi ser frem til et godt fremøde og siger på gensyn, mange hilsner Bestyrelsen