Bestyrelsen har sat dato på næste års generalforsamling.
Sæt derfor kryds i kalenderen: søndag den 11. juni 2023 – og som tidligere år afholdes generalforsamlingen på Smålandshavet.