I midten af august døde medlem af grundejerforeningens bestyrelse Jørn Hamfeldt Petersen efter et kortere sygdomsforløb. Jørn blev bisat den 31. august. Jørn var med i bestyrelsen i en længere årrække. Her påtog han sig hverv både som kasserer og senest som tovholder på at udarbejde vej-forslaget til generalforsamlingen i juni. Alt løst med ihærdighed og stort engagement. Æret være Jørn´s minde.

Aase Nielsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Jørn. Aase blev valgt som suppleant på årets generalforsamling i juni, men næppe med en forventning om at indtræde efter så kort tid.

På vegne af bestyrelsen Benny Agergaard (formand)