Referat fra bestyrelsens møde den 26. marts er nu tilgængeligt på hjemmesiden.
Bestyrelsen mødes næste gang den 8. maj og vil her forberede generalforsamlingen den 12. juni.