Kære medlemmer

Alle ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk.
Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ny medlemmer kommer til og ejerskiftet er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt.
Husk også at give besked om familie-overdragelser – og at disse også skal dokumenteres.
Se mere under Praktik / ejerskifte.

Ligesom det øvrige bestyrelsesarbejde er opgaverne med medlemslisten og andelsbeviser, noget der løses i fritiden, uden løn og efter bedste evne.