Kære medlemmer

Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk.
Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ny medlemmer kommer til og et ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte.
Ligesom det øvrige bestyrelsesarbejde er opgaverne med medlemslisten og andelsbeviser, noget der løses i fritiden, uden løn og efter bedste evne.