Kære medlemmer

Ændringer til foreningens medlemsliste sendes til ole@lundegaard4736.dk. Ole står også for udstedelsen af andelsbeviser, når ejerskifte er dokumenteret og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Se mere under Praktik / ejerskifte. Ligesom det øvrige bestyrelsesarbejde er opgaverne med medlemslisten og andelsbeviser, noget der løses i fritiden, uden løn og efter bedste evne.