Referat fra Bestyrelsens møde den 6. november er klar her på hjemmesiden – under “Bestyrelsesmøder”.
Bemærk blandt andet, at Næstved Kommune har indskærpet naturbeskyttelse af strandengen. Det vil fremover være forbudt for den enkelte grundejer at lave stier over engen eller foretage græsslåning af diget. Det sidste sørger foreningen fremover for efter nærmere aftale med kommunen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. januar 2022.