Kære medlem
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års generalforsamling. Den afholdes søndag den 12. juni, fra kl. 10.00 på Smålandshavet.