Bestyrelsen minder om foreningens ordensregler, der om parkering siger:

Parkering på veje og stier er forbudt.
Biler skal parkeres på egen grund og der skal kunne parkeres mindst én bil på hver grund.
Hvis gæsters biler ikke kan parkeres på egen grund, må der parkeres på friarealerne.
Parkering må aldrig være til gene for andre.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet parkeringsspørgsmålet, herunder gæsteparkering som blev rejst som emne på generalforsamlingen i 2020.