På mødet i november 2020 drøftede bestyrelsen gæsteparkering og parkering på egen grund. Bestyrelsen besluttede at undersøge om der kan etableres et antal gæsteparkeringspladser på området. Bestyrelsen noterede dog samtidig, at foreningens nuværende ordensregler klart siger:

Parkering på veje og stier er forbudt.
Biler skal parkeres på egen grund og der skal kunne parkeres mindst én bil på hver grund.
Hvis gæsters biler ikke kan parkeres på egen grund, må der parkeres på friarealerne.
Parkering må aldrig være til gene for andre.