Referatet fra bestyrelsens møde den 7. november er nu tilgængeligt på hjemmesiden.
Se under “Bestyrelsesmøder”.