Parkering på egen grund / Gæsteparkering?

På mødet i november 2020 drøftede bestyrelsen gæsteparkering og parkering på egen grund. Bestyrelsen besluttede at undersøge om der kan etableres et antal gæsteparkeringspladser på området. Bestyrelsen noterede dog samtidig, at foreningens nuværende ordensregler klart...

Generalforsamling 2021

Bestyrelsens har planlagt næste års generalforsamling til søndag den 13. juni 2021. Som tidligere år holdes generalforsamlingen på Smålandshavet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved dagen. Forhåbentlig giver corona-situationen til den tid ikke anledning til...