Med henblik på at udarbejde et oplæg om en mulig dige-løsning til en generalforsamling er der etableret en dige-arbejdsgruppe. 

Gruppen består af Hans Henrik Knudsen (formand), Jørn Hamfeldt (kasserer), Niels Petersen (Klinten 10), Henrik Kofoed-Hansen (Sandstien 14), Martin Baad (Klinten 6) og Jens Brushøj (Klinten 4). Gruppen får tillige repræsentation fra GF Højboparken.

Gruppen blev etableret på grundejerforeningens medlemsmøde den 26. Oktober 2019. Her blev Morten Rosbæks rapport om mulige dige-udfordringer blev præsenteret og en såkaldt water-tube løsning blev demonstreret for de 50-55 fremmødte. Historien bag det nuværende dige fra 2004 blev også opridset.

Arbejdsgruppens arbejde har på grund af corona været sat på stand by. Et oplæg forventes først klar til generalforsamlingen i 2021.